badania wykrywające choroby serca u psa

Badania wykrywające choroby serca u psa

Badania wykrywające choroby serca u psa

Wskazuje się, że bardzo często podejrzenie występowania wady serca pojawia się podczas osłuchiwania klatki piersiowej, które jest jednocześnie częścią rutynowego badania klinicznego na przykład przed szczepieniem. Pamiętajmy, że dotyczy to schorzeń, przy których słyszalny jest wyraźny szmer – w szczególności chorób zastawek, ale również wrodzonych wad serca. Skłania to weterynarza do skierowania psa na ,,konsultację kardiologiczną”.

Pamiętajmy, że w celu potwierdzenia istnienia owej choroby serca lekarz kardiolog wykonuje również pełne badanie kardiologiczne, jak i również zdjęcie RTG, zapis EKG i badanie echokardiograficzne. W związku z czym w wielu wypadkach zdiagnozowanie owej choroby jest możliwe przy zastosowaniu bardziej skomplikowanych metod na przykład cewnikowania serca czy angiografii. Pamiętajmy, że w badaniu kardiologicznym można również stwierdzić szmer w czasie osłuchiwania serca, a na obszarze płuc mogą być również słyszalne szmery oraz trzaski wskazujące na ich obecność w nich płynu.

Przez osłuchiwanie oraz opukiwanie klatki piersiowej ,,kardiolog” może również stwierdzić powiększenie serca. Co za tym idzie opukując i badając palpacyjnie jamę brzuszną wykrywamy na przykład obecność płynu w jamie brzusznej, czyli potocznie nazywane wodobrzusze. jednak badanie jakości tętna i tak zwanego czasu włośniczkowego pozwoli jednocześnie na określenie stopnia zaawansowania niewydolności owej jakości krążenia. Co za tym idzie zdjęcie RTG pozwala zatem na ocenę wielkości serca i zaburzeń w krążeniu płucnym. Pamiętajmy, że na zdjęciu może być również widoczne powiększenie całego serca bądź jego części na przykład lewego przedsionka.

Możliwe jest również wykrycie obecności płynu w oskrzelach czy płucach oraz na terenie klatki piersiowej. Miejmy również na uwadze, że owy zapis elektrokardiograficzny wykrywa swoiste przeciążenie serca co dostarcza jednocześnie kardiologowi informacji o występowaniu ewentualnej arytmii, tak zwanych bloków serca w stopniu niedotlenienia serca. Pozwala jednocześnie na dobranie idealnej terapii farmakologicznej. Kardiolog dokonuje dokładnych pomiarów grubości ściany serca oraz wielkości komór i przedsionków.