badania które wykrywają choroby serca u kota

Jakie badania pomagają wykryć choroby serca?

Jakie badania pomagają wykryć choroby serca?

Miejmy na uwadze, że podstawą rozpoznania choroby ,,serca” jest na pewno prawidłowo zebrany wywiad lekarski, w tym przypadku u weterynarza. Podczas wizyty lekarz zbiera informacje o aktualnych dolegliwościach występujących u naszego zwierzęcia, jak i również charakterze oraz czasie trwania poszczególnych objawów chorobowych. W związku z czym poszczególni pacjenci kardiologiczni w większości przypadków skarżą się na owy ból w klatce piersiowej. Jednak ból ten opisywany jest jako owe uczucie ucisku, jak i również pieczenia, dławienia czy dyskomfortu w klatce piersiowej. Ból ten jest najczęściej zlokalizowany za mostkiem oraz może promieniować po całym ciele, aż do kończyn górnych oraz pleców.

Pamiętajmy również, ze pojawiają się objawy, takie jak: duszności i zaburzenia rytmu serca oraz silne osłabienie organizmu czy nawet omdlenia. Można również stwierdzić, że pojawienie się “promocyjnego” podejścia do spraw zdrowia było logiczną konsekwencją pewnych nowych zjawisk w medycynie współczesnej, wśród których ważne miejsce zajmuje pozytywne rozumienie zdrowia. Zajmowanie się zdrowiem i jego pozytywnymi miernikami należało w medycynie do sfery postulatów. Taki właśnie charakter miała definicja zdrowia WHO, deklarująca odejście od tradycyjnego jego pojmowania jako braku choroby: zdrowie jest to całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby czy ułomności. Główną przyczyną tendencji rozwoju współczesnej medycyny zapobiegawczej i promocji zdrowia wydaje się być tzw. przewrót epidemiologiczny, czyli zmiana profilu najczęściej występujących i najbardziej dotkliwych chorób ze względu na konsekwencje dla jednostek i społeczności.

Dzisiejsi “główni zabójcy” to choroby serca i układu krążenia, choroby nowotworowe oraz wypadki, urazy i zatrucia. Wszystkie one jeszcze na początku XX w. znajdowały się poza pierwszą trójką chorób powodujących najwyższą umieralność. Ich powstawanie i rozwój determinowane są w znacznym stopniu przez zachowania ludzi i ich styl życia, a więc czynniki kontrolowane i zależne od indywidualnych oraz zbiorowych decyzji. Dlatego nazywa się je czasem “chorobami z wyboru”. Ocenia się, że ponad połowę ogółu zgonów w USA odpowiedzialne są czynniki, którym można skutecznie zapobiegać. Słuszność tej opinii potwierdzają wyniki prospektywnych badań medycznych nad społecznością lokalną miejscowości Framingham w stanie Massachusetts, rozpoczętych na przełomie 1948 roku i kontynuowanych przez kilkadziesiąt lat.

Pamiętajmy więc, że owa promocja zdrowia to strategia działania na rzecz coraz lepszego zdrowia osób i społeczności. Jej współczesne pojmowanie pochodzi z przełomu lat 70. i 80. minionego stulecia i wywodzi  się z dwóch głównych nurtów. Pierwszym są populacyjne programy polityki zdrowotnej, realizowane zwłaszcza w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a w Europie w Finlandii i później na wyspach brytyjskich. Drugi nurt to nowe w owym czasie spojrzenie na zdrowie publiczne, rozwijane pod szyldem Światowej Organizacji Zdrowia.