kardiomiopadia przerostowa u kota

Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatia przerostowa

Miejmy na uwadze, że tak zwana kardiomiopatia to schorzenie dotyczące mięśnia sercowego. Pamiętajmy, że wyróżniamy kardiomiopatię rozstrzeniową. Jest to również najczęściej występująca pierwotna choroba mięśnia sercowego i kardiomiopatia przerostowa, która jednocześnie charakteryzuje się przerostem mięśnia sercowego z ,,asymetrycznym pogrubieniem przegrody miedzykomorowej” oraz zmniejszona jasna ,,lewej komory”. Faktem jest, że owe zróżnicowanie fenotypowe w kariomiopatii przerostowej tłumaczy się jednocześnie udziałem zróżnicowanych mutacji w patogenezie powstawania owej choroby, która jednocześnie opisuje się 9 genów, które związane są z tym schorzeniem oraz ponad sto rożnych mutacji.

Test genetyczny wykrywa kardiomiopatię przerostową, a więc HCM. Ukazuje się, że to proste badanie, do którego jednocześnie potrzebna jest niewielka próbka krwi bądź wymaz z błony śluzowej policzka. Jednocześnie pozwala zidentyfikować nasze koty, które to są dotknięte ową mutacją genu, warunkującego jednocześnie chorobę. Skutkuje to tym, że testom można również poddać kosy rasy ,,main coon” oraz ich mieszańce, które skojarzone są z tą rasą. Zatem w przypadku potwierdzenia owej mutacji może warunkowo dojść do swoistego rozwoju choroby. Co za tym idzie badanie ma zatem na celu wykluczenie zwierząt chorych z określonego powodu zaburzeń genetycznych i bezobjawowych nosicieli genów z potencjalnej hodowli.

Pamiętajmy, że owa kardiomiopatia przerostowa to bez wątpienia choroba mięśnia sercowego, spowodowana jednocześnie ,,przerostem lewej komory”. Objawia się to między innymi spadkiem tolerancji ruchowej, jak i również przyśpieszeniem oddechów oraz dusznością. Skutkuje to również tym, że nie leczona może również doprowadzić do owej niewydolności sercowo-oddechowej, jak i również powstawaniu skrzepów krwi oraz rozprzestrzenianiem poszczególnego obrzęku płuc oraz śmierci. Miejmy więc również na uwadze, że owe badania genetyczne pozwalają jednocześnie wykryć zwierzęta zagrożone tak zwanym ,,HCM” jeszcze przed wystąpieniem przedstawionych objawów oraz odpowiednio zapobiegać rozwojowi tejże choroby.