leczenie kotów z chorobami serca

Leczenie kotów z chorobami serca

Leczenie kotów z chorobami serca

Miejmy na uwadze, iż leki zmniejszające obciążenie wstępne bądź następcze mogą nasilać jednocześnie niewydolność na skutek zmniejszenia pojemności wyrzutowej serca. W związku z czym w przypadku niewydolności rozkurczowej wymagane jest  wyższe ciśnienie potrzebne do napełnienia komory, a co za tym idzie jeśli nadmiernie obniżone zostanie obciążenie wstępne to napełnianie komory będzie dość utrudnione oraz zmniejszy się pojemność wyrzutowa serca.

Sytuacja ta wywołując spadek owej perfuzji nerek oraz wzrost retencji wody czy sodu nasili objawy kliniczne. Mechanizmem kompensacyjnym w przedstawionym wypadku jest przyspieszenie owej akcji serca umożliwiające utrzymanie pojemności minutowej na dość prawidłowym poziomie. Niestety, doprowadza to również do skrócenia fazy rozkurczu co jednocześnie w konsekwencji pogarsza napełnianie owej komory. Przedstawia się zatem, że zmniejszenie wartości obciążenia następczego nie ma żadnego wpływu na opróżnianie owej komory, a co za tym idzie nie poprawia jej frakcji wyrzutowej, bądź może również osłabić przepływ krwi przez poszczególne narządy wewnętrzne. Uruchamiają się więc znane mechanizmy kompensacyjne – przyspieszenie przedstawianej akcji serca oraz wzrost retencji wody czy sodu. Skutkuje to tym,  że w konsekwencji pogarsza się stan ogólny pacjenta.

W związku z czym z punktu widzenia poszczególnych zmian hemodynamicznych istotne jest swoiste osłabienie tak zwanej podatności mięśnia sercowego. Miejmy również na uwadze, iż owymi przyczynami stanu są jego adaptacyjna przebudowa będąca skutkiem wzrostu ciśnienia, jak i również niedokrwienia i tachykardii. Pamiętajmy również, że pogorszenie wskazywanej perfuzji naczyń wieńcowych, bądź niedobór energetyczny w miocytach i ich niedotlenienie wywołują zatem dysfunkcję fazy relaksacji mięśnia sercowego, a więc okresu rozkurczu.

Wskazuje się również, że niestety nie istnieją w dzisiejszych czasach leki, których owe podanie bezpośrednio doprowadzałoby do poszczególnego zwiększenia podatności mięśnia sercowego. W związku z czym poprawa następuje przez zwolnienie częstości pracy usprawniające jednocześnie ukrwienie tych obszarów serca, w których nie doszło jednak do nieodwracalnych zmian i zwiększenie wychwytu wapnia poprzez miocyty.