przyczyny chorób serca u psa

Przyczyny chorób serca u psa

Przyczyny chorób serca u psa

Psy mogą być dotknięte chorobami serca. Problem ten w szczególności dotyczy zwierząt młodych jak i w podeszłym wieku. Pamiętajmy, że małe rasy narażone są na liczne nieprawidłowości  związane z poszczególnym funkcjonowaniem zastawek serca, natomiast dość duże rasy częściej cierpią na liczne schorzenia związane z tym mięśniem sercowym prowadzące jednocześnie do jego dysfunkcji, a więc  kardiomiopatii. Natomiast u naszych zwierząt choroby serca są również dziedziczne, a dość wczesne wykrycie oraz właściwe postępowanie może jednak uniknąć pupilom późniejszych powikłań i zagrożeń z tym związanych.

W związku z czym w  wypadku podejrzenia licznych dolegliwości związanych z ich sercem dość istotny jest  precyzyjny wywiad z ich właścicielem i badanie kliniczne, które umożliwia jednocześnie wychwycenie pewnych nieprawidłowości u pacjenta. Zdecydujmy się więc na badanie kardiologiczne.

Ukazuje się, ze przedmiotem  badania jest w szczególności ustalenie czy mamy kontakt z problemem kardiologicznym. Bowiem objawy, które są jednak niepokojące to w szczególności kaszel, jak i również duszność i nietolerancja wysiłkowa oraz omdlenia czy obrzęki kończyn i zasinienie błon śluzowych. Skutkuje to również tym, że objawy te mogą również występować w sytuacji innych jednostek chorobowych. Zatem po zbadaniu pacjenta lekarz weterynarii podejmuje ,,decyzję” o wyborze badań dodatkowych, które są niezbędne w badaniu kardiologicznym.

Skutkuje to również tym, ze niezmiernie istotne są nasze wskazówki i fakt, co zaobserwujemy u naszych pupili. Bowiem szybkie zgłoszenie się do przychodni weterynaryjnej w momencie dostrzeżenia niepokojących objawów u naszego zwierzęcia jest istotne. Jest najważniejszym elementem oceny owego układu sercowo – naczyniowego naszych podopiecznych.

Bardzo ważne jest dobre ułożenie pacjenta w sposób, aby jednocześnie można było w prawidłowy sposób zinterpretować owe zdjęcie rentgenowskie. Jednak EKG jest wykorzystywane do owej oceny zaburzeń pewnego rytmu serca stwierdzonych jednocześnie podczas osłuchiwania, pomiędzy innymi: tachykardii i bradykardii, jak i również migotania  czy tak zwanych bloków serca.